Gratis spreekuur
Iedere dinsdag kunt u, tussen 17:00 en 1800 uur, bij ons terecht tijdens het gratis inloopspreekuur.
LEES MEER
Ondernemingen
Bent u ondernemer? Binnen de wirwar van alle zakelijke rechtsregels laat Bonnier advocaten het recht voor ú werken.
LEES MEER
Tarieven
Bonnier advocaten kent meerdere varianten betalingsafspraken. Wij bespreken deze graag met u in ons kennismakingsgesprek.
LEES MEER
Gesubsidieerde rechtsbijstand
Heeft u een laag inkomen en bent u minder vermogend? Waarschijnlijk kunt u dan geen advocaat betalen. Geen zorg! Sinds jaar en dag staan wij particulieren met een kleine portemonnee bij op basis van een ‘toevoeging’. Als u in aanmerking komt voor een toevoeging, dan betaalt u aan ons alleen een eenmalige eigen bijdrage.
LEES MEER

specialismeN

Aansprakelijkheidsrecht en letselschade

Aansprakelijkheidsrecht gaat over herstel of compensatie van geleden schade. Schade als gevolg van het niet nakomen van een overeenkomst, maar ook schade door andersoortig handelen of nalaten. Letselschade valt onder het aansprakelijkheidsrecht. Bent u aansprakelijk gesteld of wilt u dat een ander de door u geleden schade vergoedt? Bij Bonnier advocaten bent u aan het juiste adres voor advies en actie!

Arbeidsrecht

Bij arbeidsrecht staat de rechtsverhouding tussen de werkgever en de werknemer centraal. Bonnier advocaten behandelt arbeidszaken zowel voor werknemers als werkgevers.

Familierecht

Overweegt u een echtscheiding? Wilt u verhoging of juist verlaging van partneralimentatie of kinderalimentatie? Bent u na uw scheiding van mening dat de zorg- en contactregeling tussen u(uw ex-partner) en de kinderen toe is aan verandering? Lukt het u niet om met uw ex-partner tot verdeling van de huwelijksgemeenschap te komen? Voor dit soort zaken kunt u bij ons terecht. Van oudsher voert Bonnier advocaten een aanzienlijke familiepraktijk.

Huurrecht

Het woord zegt het al: het gaat hierbij over rechten en verplichtingen rondom huur. Gedacht kan worden aan huur van woonruimte, van bedrijfsruimte, maar ook van andersoortige zaken. Bonnier advocaten treedt zowel op voor huurders als voor verhuurders, zowel met advies als procesondersteuning.

Ondernemingsrecht

Dit rechtsgebied gaat over de regels rondom het uitoefenen van een beroep of bedrijf. Meer in het bijzonder: over de oprichting van een onderneming, de organisatiestructuur, taken en bevoegdheden en over aansprakelijkheid etc. Dit werkterrein is breed en heeft veel overlap met andere rechtsgebieden, zoals contractenrecht, aansprakelijkheidsrecht en bijvoorbeeld huurrecht. Bonnier advocaten voert een flinke ondernemingsgerichte praktijk. Dus ook als ondernemer bent u bij ons aan het goede adres voor gedegen juridisch advies en/of procesondersteuning.

Privacyrecht

Duizelt het u als ondernemer of andersoortige organisatie als het gaat over regels over verwerking en uitwisseling van persoonsgegevens van klanten of personeel? U moet voldoen aan de strenge regels van de AVG en UAVG, maar doet u dat ook? En zo nee, hoe zorgt u ervoor dat hier spoedig verandering in komt? Bonnier advocaten biedt u de juiste ondersteuning in het vertalen van deze complexe regels naar een voor u bruikbare en werkbare modus.

KANTOORPROFIEL

Ons kantoor bestaat ruim 30 jaar en is sinds 2001 gevestigd in Wijchen, bij Nijmegen. Wij hechten grote waarde aan een nauwe band met onze cliënten, voor wie wij graag laagdrempelig zijn. Onze omgangsvormen zijn dan ook altijd informeel. Op dit moment werken bij Bonnier advocaten vier bevlogen en kundige advocaten, die op hun beurt worden bijgestaan door vier – evenzo bevlogen en kundige – praktijkondersteuners. Sinds 2018 is aan ons kantoor ook een mediator verbonden.

onze advocaten

mr B. (Bart) Molenaar

Bart Molenaar is advocaat en eigenaar. Bart adviseert en procedeert voornamelijk ten behoeve van ondernemers in het MKB. 

bonnier-molenaar-rond
GijsEmons_advocaat-1.png

MR G. (GIJS) EMONS

Gijs is gespecialiseerd in het personen- en familierecht, jeugdrecht en (jeugd)strafrecht. Voorts staat Gijs regelmatig ondernemingen bij in civielrechtelijke zaken.

mr D. (Dirk) Dekker

Dirk Dekker is advocaat. Hij voert een brede civiele praktijk. Daarbij legt hij zich voornamelijk toe op het arbeidsrecht, het huurrecht, het aansprakelijkheidsrecht – waaronder letselschade – en het ondernemingsrecht.

bonnier-dekker-rond

ONZE NieuwsARTIKELEN