specialismeN

Aansprakelijkheidsrecht en letselschade

Aansprakelijkheidsrecht gaat over herstel of compensatie van geleden schade. Schade als gevolg van het niet nakomen van een overeenkomst, maar ook schade door andersoortig handelen of nalaten. Letselschade valt onder het aansprakelijkheidsrecht. Bent u aansprakelijk gesteld of wilt u dat een ander de door u geleden schade vergoedt? Bij Bonnier advocaten bent u aan het juiste adres voor advies en actie!

Arbeidsrecht

Bij arbeidsrecht staat de rechtsverhouding tussen de werkgever en de werknemer centraal. Bonnier advocaten behandelt arbeidszaken zowel voor werknemers als werkgevers.

Familierecht

Overweegt u een echtscheiding? Wilt u verhoging of juist verlaging van partneralimentatie of kinderalimentatie? Bent u na uw scheiding van mening dat de zorg- en contactregeling tussen u(uw ex-partner) en de kinderen toe is aan verandering? Lukt het u niet om met uw ex-partner tot verdeling van de huwelijksgemeenschap te komen? Voor dit soort zaken kunt u bij ons terecht. Van oudsher voert Bonnier advocaten een aanzienlijke familiepraktijk.

Huurrecht

Het woord zegt het al: het gaat hierbij over rechten en verplichtingen rondom huur. Gedacht kan worden aan huur van woonruimte, van bedrijfsruimte, maar ook van andersoortige zaken. Bonnier advocaten treedt zowel op voor huurders als voor verhuurders, zowel met advies als procesondersteuning.

Ondernemingsrecht

Dit rechtsgebied gaat over de regels rondom het uitoefenen van een beroep of bedrijf. Meer in het bijzonder: over de oprichting van een onderneming, de organisatiestructuur, taken en bevoegdheden en over aansprakelijkheid etc. Dit werkterrein is breed en heeft veel overlap met andere rechtsgebieden, zoals contractenrecht, aansprakelijkheidsrecht en bijvoorbeeld huurrecht. Bonnier advocaten voert een flinke ondernemingsgerichte praktijk. Dus ook als ondernemer bent u bij ons aan het goede adres voor gedegen juridisch advies en/of procesondersteuning.

Slachtofferrecht en strafrecht

Als u slachtoffer bent geworden van een misdrijf, dan heeft dat vaak een blijvend grote impact op uw leven en/of uw naasten. Bonnier advocaten helpt u de juiste procedurele wegen te bewandelen om uw schade vergoed te krijgen. Ook staan wij u bij als u wordt verdacht van het plegen van een strafbaar feit.

KANTOORPROFIEL

Ons kantoor bestaat ruim 30 jaar en is sinds 2001 gevestigd in Wijchen, bij Nijmegen. Wij hechten grote waarde aan een nauwe band met onze cliënten, voor wie wij graag laagdrempelig zijn. Onze omgangsvormen zijn dan ook altijd informeel. Op dit moment werken bij Bonnier advocaten vier bevlogen en kundige advocaten, die op hun beurt worden bijgestaan door vier – evenzo bevlogen en kundige – praktijkondersteuners. Sinds 2018 is aan ons kantoor ook een mediator verbonden.

onze advocaten

mr B. (Bart) Molenaar

Bart Molenaar is advocaat en eigenaar. Bart adviseert en procedeert voornamelijk ten behoeve van ondernemers in het MKB. 

advocaten-rond-new-bart
advocaten-rond-new-dirk

mr D. (Dirk) Dekker

Dirk Dekker voert een brede civiele praktijk. Daarbij legt hij zich voornamelijk toe op het arbeidsrecht, het huurrecht, het aansprakelijkheidsrecht – waaronder letselschade – en het ondernemingsrecht.

mr. D. (Denise) van Empel

Denise van Empel is een breed civielrechtelijk georiënteerd advocaat. Op het moment houdt zij zich vooral bezig met het contracten- en verbintenissenrecht. Haar interesse ligt ook bij het personen- en familierecht.

advocaten-rond-new-vrouw

ONZE NieuwsARTIKELEN