Privacy-statement Bonnier advocaten.

Wij respecteren uw recht op privacy, daarom zijn wij duidelijk over welke gegevens wij verwerken wanneer u onze website bezoekt of wanneer u cliënt bent.

Definities:

Bonnier advocaten:
De eenmanszaak Bonnier advocaten, geregistreerd onder KVK nummer 70778884 en gevestigd aan het adres Saltshof 1006 (6604EA) te Wijchen. Bonnier advocaten is verwerkingsverantwoordelijke als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Betrokkene:
De cliënt of gebruiker. Voor het doel van deze privacyverklaring wordt onderscheid gemaakt tussen de “gebruiker” en de “cliënt”.

Gebruiker:
De persoon die van onze website gebruikmaakt en/of daarbij het contactformulier invult en verzendt.

Cliënt:
De natuurlijke of- rechtspersoon die d.m.v. een overeenkomst van opdracht, opdracht heeft gegeven werkzaamheden te verrichten.

Website:
De website van Bonnier advocaten, te bereiken op https://www.bonnieradvocaten.nl

Persoonsgegevens:
Alle tot een natuurlijke persoon herleidbare gegevens.

Welke persoonsgegevens verwerken wij bij uw bezoek aan onze website?
Als u onze website bezoekt, dan worden uw IP-adres en de User Agent van uw browser opgeslagen in een logboek. Daarnaast wordt opgeslagen welke pagina’s u (in welke volgorde) heeft bezocht.

Welke persoonsgegevens verwerken wij bij het invullen van het contactformulier
Bij het invullen van het contactformulier worden in ieder geval verwerkt uw naam, uw e-mailadres en (wanneer u daarvoor kiest) uw telefoonnummer.

Hoe lang worden de persoonsgegevens, verzameld na een bezoek aan de site, bewaard?
Na twee weken wordt de koppeling tussen IP-adres, User Agent en bezochte pagina’s losgelaten, de logboeken gewist en de statistieken verplaatst naar web-analytics software.
Alsdan is nog wel te zien dat een bepaalde pagina is bezocht en hoe vaak dat is gebeurd. Er is dan echter geen koppeling meer te maken tussen het specifieke IP-adres en de User Agent.

De statistische gegevens omtrent websitebezoeken worden maximaal vijf jaar bewaard.
Let op: wanneer sprake (b)lijkt van misbruik kunnen gelogde gegevens langer worden bewaard.

Er worden geen gebruikersgegevens met derden gedeeld!
Bonnier advocaten deelt géén gebruikersgegevens met derden (dus ook niet met de partijen Google of Facebook) behalve indien hiertoe een op de wet gebaseerde verplichting bestaat.

Wij gebruiken geen analytische cookies.
Bonnier advocaten gebruikt géén cookies om uw surfgedrag te volgen of te analyseren. Er worden alléén functionele cookies (die ervoor zorgen dat de website naar behoren werkt) gebruikt voor de pagina’s
https://www.bonnieradvocaten.nl/category/nieuws/*
https://www.bonnieradvocaten.nl/category/internet/*

Beveiliging van de – via de website verzamelde – persoonsgegevens.
Omdat wij uw privacy serieus nemen hebben wij verschillende zichtbare en onzichtbare technische maatregelen genomen om deze te waarborgen. Enkele van deze maatregelen zijn:

 • De website is voorzien van een EV-SSL certificaat en u bezoekt deze website via een sterke versleutelde verbinding waarbij forward-secrecy vereist is, zodat het voor derden niet te zien is  welke pagina(s) u bezocht en er met de verbinding niet ‘geknoeid’ kan worden;
 • DNS-Servers voor het domein bonnieradvocaten.nl ondersteunen DNSSEC;
 • Het domein bonnieradvocaten.nl maakt gebruik van HSTS-preloading.

Gegevens invullen en verzenden door middel van het contactformulier.
Bonnier advocaten heeft aanvullende technische maatregelen genomen om de vertrouwelijkheid van de via het contactformulier ingevulde informatie te waarborgen.
Gegevens die u invult en verzendt via het contactformulier worden via een directe, sterk versleutelde, verbinding naar het kantoor van Bonnier advocaten verzonden. Hiervoor wordt géén gebruik gemaakt van derden.

Het contactformulier is derhalve geschikt voor het verzenden van vertrouwelijke berichten.

Berichten die u via het contactformulier heeft verzonden worden in principe voor een termijn van vijf jaar opgeslagen binnen het kantoor van Bonnier advocaten.

Doel van het verwerken van de persoonsgegevens.
De naar aanleiding van een bezoek aan de website verzamelde persoonsgegevens worden enerzijds gebruikt om de beveiliging van de website te waarborgen en anderzijds om inzicht te krijgen in het verloop van het aantal bezoekers.

Informatie die u heeft ingevuld via het contactformulier waaronder uw naam, e-mailadres, en eventueel uw telefoonnummer en overige door u ingevulde persoonsgegevens worden gebruikt om uw vraag, opmerking of klacht te kunnen beantwoorden.

Grondslag voor de verwerking van de via de website verzamelde persoonsgegevens.
De naar aanleiding van het bezoek aan de website verzamelde statistische gegevens worden verwerkt op grond van art. 6 lid 1 sub f van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (gerechtvaardigd belang).
Wanneer u het contactformulier invult en verzendt, worden deze gegevens door Bonnier advocaten verwerkt op grond van art. 6 lid 1 a van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (toestemming van de betrokkene/gebruiker).

Uw rechten onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 • U heeft het recht op inzage in de persoonsgegevens die uzelf betreffen en waarover wij
  beschikken
 • Beschikken wij over uw persoonsgegevens maar zijn deze onjuist dan heeft u het recht op
  correctie hiervan.
 • Is verwerking van uw persoonsgegevens (niet) (langer) gerechtvaardigd dan heeft u recht op
  verwijdering van deze persoonsgegevens.
 • U heeft het recht op dataportabiliteit. Dat betekent dat u een verzoek kunt indienen om de
  persoonsgegevens die wij hebben naar u of een andere organisatie door te sturen.

Uw privacyrechten te gelde maken.
U kunt een verzoek indienen tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens door dit verzoek te verzenden naar info@bonnieradvocaten.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage, aanpassing óf verwijdering door u is gedaan vragen wij van u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Beveiliging.
Wij nemen de beveiliging van uw persoonsgegevens uiterst serieus en hebben dan ook technische en organisatorische maatregelen genomen om deze te beschermen tegen verlies, diefstal of ongeautoriseerde bewerking.

Wilt u meer weten over de wijze waarop uw persoonsgegevens beveiligd zijn? Neem dan contact met ons op.
Bent u cliënt, dan kunt u op verzoek ons risicomanagement inzien waarin ons beveiligingsbeleid tot in detail beschreven is.

Heeft u opmerkingen over de beveiliging van de persoonsgegevens heeft u een beveiligingsprobleem of misbruik geconstateerd neem dan zo snel mogelijk contact met ons op.

Klachten over uw privacy
Heeft u een klacht die betrekking heeft op ons privacybeleid dan kunt u zich richten tot onze klachtenfunctionaris dhr. mr. B. Molenaar. Voor meer informatie over onze klachtenprocedure: zie art. 7 van onze algemene voorwaarden. Komt u er met ons niet uit? Dan heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Nationale Toezichthouder de Autoriteit Persoonsgegevens.