Tarieven

Opties voor vergoeding

Indien u niet in aanmerking komt voor een toevoeging komen de kosten van rechtsbijstand voor uw eigen rekening. In het eerste gratis kennismakingsgesprek met uw advocaat zal besproken worden wat de condities zijn waaronder u of uw onderneming kunnen worden bijgestaan. Afhankelijk van de vereiste bijstand zijn verschillende methoden om het honorarium te voldoen bespreekbaar.

Naast het in de advocatuur gebruikelijke uurtarief, dat u in iedere zaak met de advocaat afzonderlijk overeenkomt bij aanvang van de zaak, kunt u met onze advocaten ook afwijkende afspraken maken over de kosten. Daarbij valt te denken aan:

  1. Een vaste prijs voor een exact omschreven dienst, bijvoorbeeld een procedure met inbegrip van het aantal proceshandelingen dat wordt verwacht.
  2. Een resultaat gerelateerde beloning, die inhoudt dat bij het behalen van een bepaald resultaat een aanvullende factuur mag worden gezonden. Het uurtarief dat in een dergelijke kwestie wordt overeengekomen zal in een dergelijke situatie gematigd worden.
  3. Een jaarabonnement voor diverse modules (bv. onbeperkt telefonisch advies, toetsing contracten, incasso, juridisch audit en een sterk gereduceerd uurtarief voor hetgeen niet binnen het abonnement valt), waarbij u maandelijks, per kwartaal of per jaar een factuur ontvangt voor een vast overeengekomen bedrag;

Ook andere opties zijn bespreekbaar, zo lang maar geen sprake is van no cure no pay. Een dergelijke afspraak is namelijk voor advocaten niet toegestaan, tenzij het gaat om letselschade of overlijdenszaken. In elk individueel geval spreekt u vooraf met de advocaat af welke beloning u verschuldigd bent voor de dienstverlening die u ontvangt.

Ook zal uw advocaat over het algemeen bij aanvang van de zaak en verder zo vaak daartoe aanleiding is een kosteninschatting geven, zodat u bij benadering weet met welke kosten u rekening dient te houden.

Rechtsbijstandsverzekering

Indien u beschikt over een rechtsbijstandsverzekering heeft u recht op vrije advocaatkeuze wanneer sprake is van een gerechtelijke of administratieve procedure. Bij een administratieve procedure gaat het om – bijvoorbeeld – het indienen van een bezwaarschrift tegen een beslissing van een bestuursorgaan zoals uw gemeente, het UWV, het CIZ, waterschappen of de provincie.

Ook wanneer u op goede gronden van mening bent dat een procedure dient te worden gestart heeft u recht op bijstand van een advocaat naar keuze. Dat geldt overigens (ook) in procedures waar rechtsbijstand niet verplicht is, zoals kantonzaken en bestuursrechtelijke geschillen.

Indien u van mening verschilt met uw verzekeraar over het al dan niet starten van een procedure, kunt u met een beroep op de geschillenregeling, uitbesteding wellicht afdwingen. Graag kijken wij vrijblijvend met u mee en voorzien u van advies hoe een an ander het beste mogelijk is. Van belang is immers dat de verzekeraar opdracht dient te verstrekken aan de gekozen advocaat, omdat anders de kosten niet gedekt zijn. Geeft u dus bij uw eerste contact met de advocaat van uw keuze aan dat u beschikt over een rechtsbijstandsverzekering die wellicht de advocaatkosten dekt. Ook indien u andere vragen heeft, zoals over, bijvoorbeeld, een second opinion, dan vernemen wij graag van u.