Ondernemers

Bonnier advocaten helpt u met de juridische regels die u belemmeren of uitdagen in de bedrijfsvoering van uw onderneming. Of het nu gaat om uw personeel, uw vastgoed, zakelijke geschillen, het opstellen en/of beoordelen van contracten, u wilt verder groeien. U wilt als ondernemer namelijk altijd winnen. Bonnier advocaten strijdt voor uw belangen maar nog liever helpen wij problemen te voorkomen.

Als ondernemer stelt u stevige eisen aan degene waar u mee samenwerkt. En terecht. Van Bonnier advocaten mag u verwachten dat wij goed zijn in wat wij doen en doen wat wij toezeggen. U wilt duidelijkheid over de kosten als u ons inschakelt? Wij zullen u op verzoek altijd vooraf een inschatting geven van de tijd die gemoeid is met de werkzaamheden en dus de daaraan gekoppelde kosten. U wilt duidelijkheid over het resultaat? Wij zullen altijd een betrouwbare inschatting maken van het te verwachten resultaat. Dit blijft natuurlijk een inschatting: garanties voor een bepaald resultaat zijn zelden te geven. Voor ondernemers zijn wij met name actief op het terrein van:

  • arbeidsrecht;
  • ondernemingsrecht;
  • overeenkomstenrecht (incl. algemene voorwaarden);
  • aansprakelijkheidsrecht;
  • huurrecht bedrijfsruimten;
  • aansprakelijkheidsrecht;
  • beslag- en executierecht;
  • handels- en incassorecht;
  • (economisch) strafrecht.