De aanzegplicht bij opzegging arbeidsovereenkomst

Van alle verplichtingen waar een werkgever aan moet voldoen is de aanzegplicht ogenschijnlijk een van de eenvoudigste. Kortgezegd houdt deze plicht in dat voor tijdelijke arbeidscontracten die langer dan zes maanden duren de werkgever de werknemer uiterlijk een maand vóór de einddatum van het arbeidscontract schriftelijk moet informeren over het al dan niet voortzetten ervan. Laat de werkgever dit na dan is deze een vergoeding van maximaal één maandloon verschuldigd aan de werknemer.

Hoewel deze plicht bij veel werkgevers inmiddels wel is ingeburgerd, merk ik in mijn praktijk dat de aanzegging met enige regelmaat toch wordt vergeten. Vaak heeft dit geen gevolg, omdat werknemers vervolgens nalaten om (binnen twee maanden) aanspraak te maken op de vergoeding. De werknemer laat daarmee dus een maandsalaris liggen. Uiteraard is het niet aan te raden om hier als werkgever op te gokken. Bij een tijdelijke arbeidsovereenkomst moet daarom altijd tijdig over de voortzetting worden nagedacht én gecommuniceerd. Dit is ook het doel van de aanzegplicht. Namelijk dat de werknemer op tijd weet waar hij aan toe is.

Voor de vergeetachtige werkgever is het goed om te weten, dat de aanzegging dat de arbeidsovereenkomst niet wordt verlengd al in de arbeidsovereenkomst kan worden opgenomen. Dit is een oplossing voor de gevallen dat het ook echt zeker is dat de arbeidsovereenkomst zal eindigen. Als echter blijkt dat de werkgever die hier gebruik van maakt vervolgens regelmatig toch tot verlenging overgaat, kan een werknemer met recht betogen dat de aanzegging in de arbeidsovereenkomst niet geldt.

Afsluitend is het van belang om te benoemen dat óók de verlenging van de arbeidsovereenkomst tijdig moet worden aangezegd. Hoewel een werknemer die in dienst blijft niet snel aanspraak zal maken op de vergoeding, is het ook in dit geval raadzaam om een verlenging tijdig en schriftelijk aan te kondigen.

In het geval van een tijdelijke arbeidsovereenkomst geldt dus altijd: zeg eens aan! Heeft u (naar aanleiding van dit artikel) vragen? Neem dan contact op voor een vrijblijvend gesprek of maak gebruik van ons gratis op dinsdag tussen 17.00 – 18.00 uur.

mr R.G.H.M. Jacobs, Bonnier advocaten, www.bonnieradvocaten.nl