Kantoorprofiel

Bonnier advocaten bestaat ruim 30 jaar en is sinds 2001 gevestigd in Wijchen. We hechten grote waarde aan een nauwe en informele band met onze cliënten. Bonnier advocaten bestaat uit drie advocaten en praktijkondersteuners. Sinds 2018 is er een mediator verbonden aan ons kantoor.

Minnelijke regeling of rechtsstrijd

Onze advocaten proberen in eerste instantie een juridisch geschil intern op te lossen voordat een rechter wordt benaderd. Een minnelijke regeling is voor iedere partij goedkoper en constructiever dan het aangaan van een rechtsstrijd. In acht van de tien gevallen weet Bonnier advocaten de zaak in goed onderling overleg op te lossen. Lukt dit niet, dan brengen wij de zaak vakkundig en snel voor de rechter.

Concurrerende tarieven

Bonnier advocaten is er voor iedereen. Ondernemers en vermogende particulieren worden op declarabele basis bijgestaan. Particulieren met een inkomen onder de ‘toevoegingsgrens’, staan we bij op basis van gefinancierde rechtshulp. In hun geval wordt er een eenmalige eigen bijdrage in rekening gebracht.

Jacques Bonnier is sinds 1 januari 2021 uitgeschreven als advocaat, maar nog wel aan ons kantoor verbonden als adviseur.