Kantoorprofiel

Ons kantoor bestaat ruim 30 jaar en is sinds 2001 gevestigd in Wijchen, bij Nijmegen. Wij hechten grote waarde aan een nauwe band met onze cliënten, voor wie wij graag laagdrempelig zijn. Onze omgangsvormen zijn dan ook altijd informeel. Op dit moment werken bij Bonnier advocaten drie bevlogen en kundige advocaten, die op hun beurt worden bijgestaan door drie – evenzo bevlogen en kundige – praktijkondersteuners. Sinds 2018 is aan ons kantoor ook een mediator verbonden.

Onze advocaten zullen altijd eerst proberen een juridisch geschil buiten de rechter om op te lossen. De praktijk leert namelijk dat een minnelijke regeling bevredigender uitpakt dan het aangaan van de rechtsstrijd. Een minnelijke oplossing is niet alleen goedkoper, maar voor de betrokkenen vaak ook constructiever. In ongeveer acht van de tien gevallen weet Bonnier advocaten de zaak in goed onderling overleg op te lossen. Echter, als een minnelijke oplossing onmogelijk blijkt te zijn, dan brengen wij de zaak uiteraard alsnog vakkundig en snel voor de rechter.

Bonnier advocaten is er voor iedereen, ongeacht de dikte van de portemonnee van degene die van onze diensten gebruik wil maken. Ondernemers en vermogende particulieren worden op declarabele basis bijgestaan, tegen concurrerende tarieven. Particulieren met een laag inkomen, c.q. een inkomen onder de ‘toevoegingsgrens’, staan wij bij op basis van gefinancierde rechtshulp. In dat geval wordt bij de cliënt alleen een eenmalige eigen bijdrage in rekening gebracht.

Sinds 1 januari 2021 is Jacques Bonnier uitgeschreven als advocaat. Hij is sindsdien als adviseur aan ons kantoor verbonden.