Seniorendagen zijn discriminatie

Extra verlofuren geven aan oudere medewerkers, is een vorm van leeftijdsdiscriminatie en daarom niet toegestaan.

Dit oordeel gaf het College voor de Rechten van de Mens aan een maatschap van accountants en belastingadviseurs. De arbeidsvoorwaarden van de maatschap geven medewerkers vanaf hun dertigste extra vakantie-uren en vanaf hun zestigste seniorenuren. Het aantal uren extra verlof is afhankelijk van de leeftijd van de medewerker. Hoe ouder des te meer extra verlofuren.

Onderscheid maken naar leeftijd is alleen toegestaan als er een objectieve rechtvaardiging is. In dit geval heeft de maatschap geen reden gegeven voor de regeling. De ondernemingsraad deelde desgevraagd mee dat de extra verlofuren bedoeld zijn om de werkbelasting voor ouderen beheersbaar te houden. Er is echter nooit naar alternatieven gekeken zonder leeftijdsonderscheid. Het College oordeelt daarom dat een objectieve rechtvaardiging ontbreekt. Daarom zijn de extra verlofuren voor senioren een vorm van leeftijdsdiscriminatie.

Bron: College voor de Rechten van de Mens