Mag een werknemer herhaaldelijk liegen over waar hij is geweest?

Een kantonrechter in Arnhem beantwoordde in november 2013 deze vraag in de hem voorgelegde zaak bevestigd. Wat was het geval?

Een werknemer, manager operations, diende in het kader van zijn werkzaamheden een aantal filialen te bezoeken. Er waren al wat problemen rond het functioneren van deze werknemer. Hij was daarop ook al door zijn leidinggevende aangesproken. Toen voorts bleek dat de werknemer meerdere malen ten onrechte had doen voor komen dat hij bepaalde filialen had bezocht, heeft de werkgever hem op staande voet ontslagen. De werkgever behoefde de leugens van de werknemer niet te accepteren.

De werknemer, die zich inmiddels had ziek gemeld, erkende dat hij had gelogen, maar stelde dat deze leugens werden veroorzaakt door zijn ziekte, te weten een burn-out. De werkgever kon hem dan ook geen verwijt maken dat hij had gelogen. Ten onrechte had hij ontslag op staande voet gekregen. Om deze reden was een ontslag op staande voet niet gerechtvaardigd, maar ook op een andere wijze kon de arbeidsovereenkomst niet eindigen. De werkgever had namelijk de kantonrechter verzocht om als een ontslag op staande voet niet gerechtvaardigd was, de arbeidsovereenkomst met de werknemer dan te ontbinden. De werkgever wilde de werknemer niet meer terug binnen haar organisatie.

De kantonrechter oordeelde dat een werknemer niet herhaaldelijk mag liegen. Als een werknemer herhaaldelijk liegt, dan rechtvaardigt dat in beginsel wel een ontslag op staande voet, maar omdat deze werknemer wegens zijn lichamelijke en geestelijke gesteldheid, te weten een burn-out, tot zijn leugens was gekomen, kon hem geen verwijt worden gemaakt van zijn gedragingen. Dat bracht de kantonrechter ertoe te concluderen dat een ontslag op staande voet niet gerechtvaardigd was. Maar dat niet alleen, ook was er geen reden om de arbeidsovereenkomst te beëindigen; de werknemer had immers iets gedaan dat terug te voeren was op zijn ziekte en waarvan hem geen verwijt kon worden gemaakt. De werknemer bleef dan ook in dienst van de werkgever, ondanks dat hij herhaaldelijk had gelogen over zijn verblijf.

Als een werkgever met afwijkend gedrag van een werknemer wordt geconfronteerd, dan is het noodzakelijk na te gaan waar dat gedrag door wordt veroorzaakt. Als lichamelijke of geestelijke klachten een dergelijke gedrag veroorzaken, dan is de kans groot dat de werknemer van zijn gedrag geen verwijt kan worden gemaakt en is een ontslag voor niemand de oplossing.