Leeftijdsdiscriminatie in vacatureteksten

Sinds mei 2004 is het wettelijk verboden om leeftijdsonderscheid te maken bij het werven van nieuwe werknemers.

Dit is vastgelegd in de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid. Onderscheid op basis van leeftijd mag alleen als er aan bepaalde eisen wordt voldaan. Je moet dan in de vacaturetekst uitleggen waarom er leeftijdsonderscheid wordt gemaakt. De reden moet geloofwaardig en noodzakelijk zijn.

Wat mag wel en wat mag niet?

Niet alleen het noemen van een leeftijd is verboden. Er mag ook geen indirect leeftijdsonderscheid worden gemaakt. Als een werkgever bijvoorbeeld nadrukkelijk vraagt om studenten, maakt deze zich ook schuldig aan leeftijdsdiscriminatie.

Het maken van leeftijdsonderscheid is wel toegestaan als er sprake is van werkgelegenheids- of arbeidsmarktbeleid van de overheid.

Lees hier wat wel en wat niet mag.

Bron: P en O Actueel