Kartels zwaarder beboet

Op overtreding van de mededingingswet komt een hogere boete te staan. Voor kartelvorming wordt de maximumboete verhoogd van tien procent van de jaaromzet naar tien procent van de omzet over de jaren van overtreding. Daarnaast wordt de maximale boete bij herhaalde overtreding verdubbeld. Dat schrijft minister Kamp van Economische Zaken (EZ) dinsdag 11 februari 2014 in een brief aan de Tweede Kamer.

Meer keuzevrijheid en eerlijkere prijzen

‘Hogere boetes moeten kartelvorming voorkomen,’ aldus de bewindsman. ‘Dat zorgt uiteindelijk voor betere naleving van de Mededingingswet en daarmee voor meer keuzevrijheid en eerlijkere prijzen voor consumenten.’

Huidige boetes schrikken onvoldoende af

Uit onderzoek van het bureau Strategies in Regulated Markets (SiRM) blijkt dat de huidige boetes onvoldoende afschrikken wanneer sprake is van kartelvorming of herhaalde overtredingen. Bij kartels kan bijvoorbeeld jarenlang sprake zijn van kunstmatig hogere prijzen, wat nadelig is voor consumenten.

Wetsvoorstel in najaar 2014 naar Tweede Kamer

De onafhankelijke toezichthouder Autoriteit Consument en Markt, die de hoogte van boetes vaststelt, krijgt met de nieuwe voorstellen ruimere mogelijkheden om te beboeten. De maatregelen komen in een wetsvoorstel dat in het najaar van 2014 naar de Tweede Kamer wordt gestuurd.

Bron: Ministerie van Economische Zaken