Wet aanpak schijnconstructies per 1 juli van kracht

Tijdens de bespreking van het Wetsvoorstel aanpak schijnconstructies vorige week in de Tweede Kamer had minister Lodewijk Asscher al een grote meerderheid achter zich. Nu heeft de Kamer unaniem ingestemd met het Wetsvoorstel. De wet gaat vanaf 1 juli 2015 in.

Deze wet pakt uitbuiting aan van werknemers uit vooral Midden- en Oost-Europa. Zij worden vaak ingehuurd tegen lage lonen. Omdat deze medewerkers de Nederlandse taal niet goed spreken, zijn ze niet op de hoogte van de regels in Nederland en zijn ze afhankelijk van wat opdrachtgevers hen vertellen. De wet pakt niet alleen uitbuiting en onderbetaling aan, maar gaat ook oneerlijke concurrentie tegen.

Niet alleen Nederlandse werknemers, die minimaal het minimumloon moeten verdienen, waren de dupe van deze constructie. Ook werkgevers die eerlijke lonen uitkeerden en een hogere prijs moesten vragen voor hun product, kunnen nu beter concurreren op de markt.

Door de wet die vanaf 1 juli ingaat, kunnen de buitenlandse werkkrachten vragen om het salaris waarop ze recht hebben: minimaal het minimum- of cao-loon.

Bron: P&O Actueel