Strengere regels voor webshops

Volgens het CBS startten in 2013 ruim 8 duizend webwinkels, een recordaantal. Dat zijn voornamelijk webwinkels in kleding- en modeartikelen. Kennelijk zien veel mensen een webwinkel als een interessante bijverdienste naast een reguliere baan of naast de zorg voor (kleine) kinderen. De voordelen zijn dan ook duidelijk: u heeft geen bedrijfspand nodig, de afzetmarkt is niet locatie-gebonden en de ondernemer is niet gebonden aan winkeltijden. Kortom, maak een website (of laat er een maken) en word ondernemer!

Helaas, zo gemakkelijk is het ook weer niet. Ook de webwinkel-ondernemer ontkomt niet aan regelgeving. Deze is vooral gericht op bescherming van zijn klanten, meestal consumenten.

In juni 2014 zijn diverse voor webwinkel geldende regels veranderd. De nieuwe regels vloeien voort uit Europese regelgeving – met de komst van het web zijn de grenzen immers nog verder vervaagd – en vanuit Europa komt steeds meer regelgeving ter bescherming van de Europese burger. Hoewel veel van de al geldende regels gehandhaafd blijven, zijn sommige veranderingen of aanvullingen ingrijpend te noemen. Hieronder volgt een opsomming van de belangrijkste wijzigingen.

• Als de webwinkel nalaat om eventuele extra kosten voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst aan de consument mee te delen, hoeft de consument deze niet te betalen.

• De webwinkel moet de consument meer en uitgebreider informeren, onder andere voor wat betreft de levering en mogelijke betaalmiddelen.

• Een zeer ingrijpende wijziging ziet op een verlenging van de herroepingstermijn van 7 naar 14 dagen, terwijl die termijn bovendien kan worden verlengd tot maximaal 12 maanden indien niet tijdig alle relevante informatie over het recht op herroeping aan de consument wordt verstrekt.

• Webwinkels moeten consumenten een modelformulier verstrekken voor het uitoefenen van het recht op herroeping.

• De belangrijkste onderdelen van de overeenkomst (zoals kenmerken, prijs en duur) dienen te worden vermeld bij de uiteindelijke bestelknop.

• De consument dient uitdrukkelijk in te stemmen voordat aanvullende diensten, zoals bijvoorbeeld een annuleringsverzekering, in rekening kunnen worden gebracht (lees: een vooraf aangevinkt hokje behoort niet meer tot de mogelijkheden).

• Er zijn beperkingen opgenomen voor het in rekening kunnen brengen van een vergoeding voor bepaalde betaalmiddelen en de kosten voor telefonie.

• Bijzondere bepalingen zijn opgenomen voor de verkoop van digitale inhoud (zoals bijvoorbeeld muziek, games of software).

• Consumenten dienen uitdrukkelijk op een betalingsverplichting te worden gewezen alvorens de overeenkomst tot stand komt.

• Alle relevante informatie dient uiterlijk bij de bevestiging aan de consument te worden vermeld op een duurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld een e-mail waarbij informatie kan worden opgeslagen).

Bij het niet naleven van de nieuwe regels door de webshop is het voor de consument – los van de specifieke sancties die in bepaalde bepalingen zijn opgenomen – in de meeste gevallen mogelijk om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te vernietigen. Bovendien kan de toezichthoudende autoriteit (de Autoriteit Consument en Markt) bij overtreding van de regels een boete opleggen van maximaal € 450.000,–. Kortom, webwinkels doen er verstandig aan zo spoedig als mogelijk hun algemene voorwaarden en handelwijze aan te passen aan deze nieuwe regels om grote problemen te voorkomen.