Staat in cassatie inzake opbouw vakantiedagen tijdens ziekte

Zoals wij eerder al berichtten verloor de Nederlandse staat een rechtszaak tegen twee arbeidsongeschikte werknemers er is nu een nieuwe ontwikkeling: de Staat gaat in cassatie

Op 15 oktober jl. heeft het gerechtshof Den Haag geoordeeld dat de Staat aansprakelijk is voor de geleden schade van twee werknemers, omdat zij door hun arbeidsongeschiktheid beperkt vakantiedagen hebben opgebouwd.

De destijds geldende Nederlandse wet beperkte de opbouw van vakantiedagen bij ziekte, maar dat was in strijd met een Europese richtlijn. Daardoor werden bij het einde van het dienstverband te weinig vakantiedagen afgerekend door de werkgevers. Het gerechtshof oordeelt dat de Staat onrechtmatig heeft gehandeld door de Europese richtlijn destijds onjuist te implementeren in de Nederlandse wetgeving.

Per 1 januari 2012 is de Nederlandse wetgeving aangepast aan de Europese richtlijn.

De Nederlandse Staat legt zich niet neer bij dit arrest van het gerechtshof over de opbouw van vakantiedagen tijdens ziekte. De Staat gaat in cassatie bij de Hoge Raad.

Wat betekent dit voor uw schadeclaim?
De Staat is het oneens is met het arrest van het gerechtshof Den Haag, en zal op dit moment nog niet overgaan tot uitbetaling van de schadeclaims.

De reeds ontvangen en de nog te ontvangen schadeclaims zullen uiteraard zorgvuldig worden bewaard in afwachting van de uitkomst van de procedure bij de Hoge Raad. Wanneer de Hoge Raad uitspraak heeft gedaan, zullen de schadeclaims vervolgens conform die uitspraak van de Hoge Raad worden afgedaan.