Reorganiseren na 1 juli 2015? Let op deze nieuwe regels

Ook al verwacht het CPB een lichte economische groei in 2015, we zijn nog niet helemaal uit de crisis. Dit kan betekenen dat er ook dit jaar enkele reorganisaties zullen plaatsvinden. Vanwege de Wet Werk en Zekerheid verandert er het en een en ander bij reorganisaties.

Een deel van de WWZ is op 1 januari ingegaan; een ander deel volgt per 1 juli. Behalve de veranderingen in de ketenbepaling en de verplichting om het einde van tijdelijke contracten schriftelijk aan te zeggen, zijn er nog meer aandachtspunten waarmee je rekening moet houden als je moet reorganiseren:

  • De werkgever kan niet meer kiezen voor beëindiging via UWV of via rechter; dit moet verplicht via het UWV.
  • Werknemers op wie een opzegverbod van toepassing is (zieke medewerkers) kunnen niet worden ontslagen bij de reorganisatie.
  • Bij ontslag moet de transitievergoeding worden betaald. Afwijking is alleen mogelijk als er een gelijkwaardige andere voorziening in een CAO wordt overeengekomen. Buiten een CAO (dus bijvoorbeeld in een sociaal plan) kunnen werkgevers en sociale partners alleen overeenkomen dat transitie- of inzetbaarheidskosten worden afgetrokken van de transitievergoeding. De transitievergoeding is alleen niet verschuldigd in het geval van een faillissement of surseance van de werkgever.
  • In sociale plannen die voor 1 juli 2015 worden gesloten kan worden afgesproken -en dat is ook verstandig- dat er geen cumulatie plaatsvindt met de transitievergoeding (dus uitsluiting van de mogelijkheid om naast de vergoeding van het sociaal plan ook vanaf 1 juli de transitievergoeding te claimen).

Bron: P&O Actueel