Regels voor betalingstermijnen

De betalingstermijnen bij overeenkomsten tussen bedrijven en bij overeenkomsten tussen bedrijven en overheden zijn wettelijk vastgelegd. De nieuwe regels gelden voor overeenkomsten die worden gesloten op of na 16 maart 2013. Hoe luiden in het kort de regels?

Business-to-business (B2B)
Als een ondernemer contractueel niets regelt, moet de factuur worden betaald uiterlijk 30 dagen na de dag van ontvangst van de factuur.
In de overeenkomst mag een langere betaaltermijn van maximaal 60 dagen worden afgesproken.
Een betalingstermijn van langer dan 60 dagen is alleen toegestaan als aangetoond kan worden dat dit voor geen van beide partijen nadelig is.
​Bedrijven en overheden
Uiterlijk 30 dagen na de dag van ontvangst van de factuur, moet worden betaald. Afwijken van deze termijn is vrijwel niet mogelijk.

Geen of te late betaling
Betaalt de tegenpartij de factuur niet of te laat, dan mag de ondernemer een standaardvergoeding voor incassokosten vragen. De ondernemer hoeft hiervoor geen aanmaning te sturen. Is er niets afgesproken over de hoogte van de vergoeding, dan is de vergoeding een percentage van de rekening. Het minimumbedrag van de vergoeding is € 40. Daarnaast mag de ondernemer wettelijke rente in rekening brengen.

Minimumbetalingstermijn
Er is en er komt geen wettelijke minimumbetalingstermijn. De ondernemer maakt hierover zelf afspraken met de tegenpartij. Hij kan zelfs afspreken vooraf te betalen. Hierbij geldt dat de betalingstermijn niet onredelijk mag zijn.

Bron: Pleinplus