Een ongeval tijdens werk: wie draait daarvoor op?

Een ongeluk zit in een klein hoekje, ook – vooral – op de werkvloer. Van elke 100.000 werknemers in Nederland kregen er vorig jaar 1.400 te maken met een arbeidsongeval. Het kan dus iedereen overkomen.

De meeste mensen weten wel dat zij, als ze bij de uitvoering van hun werk een ongeval krijgen, hun werkgever voor de schade kunnen aanspreken. Dit is anders als u zichzelf opzettelijk verwondt dan wel bewust zodanig roekeloos handelt dat u de kans op een ongeluk zelf in het leven hebt geroepen. Wat veel mensen echter níet weten, is dat de zorgplicht van de werkgever verder reikt dan alleen de werkvloer zelf.

Onlangs deed zich een interessante zaak voor waarbij een werknemer – we noemen hem ‘Piet’ – tijdens een bedrijfsuitje ten val kwam en daarbij een gecompliceerde breuk aan zijn pols en schouder opliep. De werkgever kon er in principe weinig aan doen dat Piet struikelde en het ongeluk gebeurde niet op de werkvloer en niet tijdens de uitoefening van het werk. De werkgever had zijn zorgplicht, het zorgen voor veilige werkomstandigheden, dus niet geschonden. Tóch werd aansprakelijkheid aangenomen. Waarom? De werkgever had moeten weten dat zich tijdens het bedrijfsuitje bepaalde risico’s voordeden en had een verzekering kunnen afsluiten om die risico’s af te dekken. Dat had hij nagelaten, waardoor hij zich niet had gedragen als goed werkgever. Hij had zijn werknemers onvoldoende ‘beschermd’ tegen de mogelijke risico’s. Op grond daarvan kon de werkgever aansprakelijk worden geacht voor de door Piet geleden schade.

Een ander voorbeeld. In december 2017 heeft de Hoge Raad in een zaak waarin een vrijwilliger bij een parochie letsel had opgelopen na een val van het dak van de kerk, bepaald dat een werkgever óók aansprakelijk is voor schade opgelopen door vrijwilligers.

Dit bewijst maar dat het recht zich op dit gebied nog steeds ontwikkelt. Het is daarom altijd raadzaam om, indien u te maken krijgt met een aan uw werk gerelateerd ongeval, een deskundige te raadplegen.

Bent u werkgever en wordt u aansprakelijk gesteld na een bedrijfsongeval? Of bent u het slachtoffer van een bedrijfsongeval? Bonnier advocaten heeft de deskundigheid in huis om u verder te helpen. Neem vrijblijvend contact met ons op of bezoek ons gratis spreekuur.