Website Bonnier Advocaten opgenomen in Hall of Fame internet.nl

Sinds 18 augustus 2017 is de website van Bonnier Advocaten opgenomen in de Internet.nl Hall of Fame. Door de Nederlandse overheid zijn in samenwerking met de internetgemeenschap kwalificatie-eisen opgesteld waaraan een website moet voldoen wil deze de erkenning krijgen waardoor de website kan toetreden tot het selecte gezelschap van hoogwaardige websites.

Gesteld mag worden dat onze website voldoet aan alle moderne standaarden, waarbij natuurlijk veiligheid & privacy voorop staan.

De website van Bonnier Advocaten blijkt prima beveiligd en dat betekent voor de bezoeker onder meer het volgende.

  • Niemand kan achterhalen welke pagina van onze website u hebt bezocht.
  • Niet te zien is dat u ons contactformulier hebt bezocht, laat staan dat u dit eventueel hebt ingevuld en/of verzonden.
  • Er zit niemand tussen u als bezoeker en onze website, zodat het zo goed als onmogelijk is dat een derde partij een tekst kan hebben onderschept en desgewenst aangepast.

Wat dat betreft is onze website klaar voor de toekomst. Wanneer u bijvoorbeeld vanuit onze website via een link naar een andere website gaat, kan die andere website (dankzij onze ‘referrer-policy’) niet zien dat u deze via onze website bezoekt.

Als eerste advocatenkantoor in Nederland maken wij ook gebruik van HSTS-preloading. Dit is een extra beveiliging die voorkomt dat de argeloze bezoeker van onze website geconfronteerd kan worden met een aanvaller (een hacker) die de verbinding onderschept en een onversleutelde verbinding met u probeert te maken. U wordt dan direct gewaarschuwd en kunt op dat moment ook niet verder naar onze website.

Kortom, uw privacy is op alle fronten gewaarborgd. Dit betekent bijvoorbeeld ook dat er geen derde partij is die bezoeken aan onze website monitort. Dus geen Google, Facebook of Twitter die meekijken om zo te achterhalen waar u mee bezig bent!

Wij proberen op het gebied van privacyrecht het goede voorbeeld te geven en zijn dan ook best een beetje trots op onze uitverkiezing. Waarbij wij bijzondere dank verschuldigd zijn aan onze Juridisch en IT-medewerker Ruben Hummel voor zijn voortdurende inspanningen om onze website dag in dag uit op dat hoge niveau te houden.

Heeft u advies nodig op het gebied van privacyrecht? Heeft u – bijvoorbeeld – een sluitende privacyverklaring of een bewerkersovereenkomst nodig? Neem dan gerust contact met ons op.