Ondernemingen

Of u nu zelfstandig ondernemer, DGA, directeur of ZZP’er bent, Bonnier Advocaten helpt u met de juridische regels die u belemmeren in uw bedrijfsvoering. Of het nu gaat om problemen met uw personeel, uw vastgoed, aandeelhoudersgeschillen, fusie/overname, statuten of afgesloten contracten, u wilt verder groeien. U wilt als ondernemer namelijk altijd winnen. Bonnier Advocaten strijdt voor uw belangen maar nog liever helpen wij problemen te voorkomen.

Als ondernemer stelt u stevige eisen aan degene waar u mee samenwerkt. En terecht. Van Bonnier Advocaten mag u verwachten dat wij goed zijn in wat wij doen en doen wat wij toezeggen. U wilt duidelijkheid over de kosten als u ons inschakelt? Wij zullen u op verzoek altijd vooraf een inschatting geven van de tijd die gemoeid is met de werkzaamheden en dus de daaraan gekoppelde kosten. U wilt duidelijkheid over het resultaat? Wij zullen altijd een betrouwbare inschatting maken van het te verwachten resultaat. Dit blijft natuurlijk een inschatting: garanties voor een bepaald resultaat zijn zelden te geven. Voor ondernemers zijn wij met name actief op het terrein van:

 • arbeidsrecht;
 • ondernemingsrecht;
 • overeenkomstenrecht (incl. algemene voorwaarden);
 • aansprakelijkheidsrecht;
 • vergunningen;
 • privacyrecht;
 • huurrecht bedrijfsruimten;
 • aansprakelijkheidsrecht;
 • beslag- en executierecht;
 • handels- en incassorecht;
 • (economisch) strafrecht.