Nieuwe regeling voor nadeelcompensatie en schadevergoeding

In de Awb wordt een regeling opgenomen voor nadeelcompensatie en voor schadevergoeding bij onrechtmatige overheidsbesluiten. Ondernemers die schade lijden door overheidshandelen kunnen een vergoeding vragen. Door de wetswijziging moet het duidelijk worden of de ondernemer bij de bestuursrechter of de burgerlijke rechter moet zijn.

Nadeelcompensatie is een vergoeding die de overheid soms moet betalen, ook al is het overheidshandelen rechtmatig. Nu zijn in verschillende wettelijke en buitenwettelijke regelingen regels opgenomen over nadeelcompensatie. Deze regelingen zien echter alleen op specifieke situaties en bovendien verschillen ze vaak van elkaar. In het wetvoorstel is daarom een nieuw onderdeel aan de Awb toegevoegd, waarin een algemene regeling voor vergoeding van schade aan ondernemers (en ook particulieren) door rechtmatig overheidshandelen.

Een ander nieuw onderdeel voorziet in een duidelijke bevoegdheidsverdeling tussen de bestuursrechter en de burgerlijke rechter voor verzoeken tot schadevergoeding wegens onrechtmatige besluiten. De bestuursrechter wordt exclusief bevoegd op het terrein van het ambtenarenrecht en het financiële bestuursrecht. In alle andere gevallen is de bestuursrechter alleen bevoegd als de vordering minder dan 25.000 euro bedraagt.

. . . lees verder op het internet