Bonnier incasso

Onder de naam ‘Bonnier incasso’ heeft Bonnier advocaten sinds 1 april 2019 een eigen incassodesk.
Deze desk wordt bemand door ervaren juridisch medewerkers, die werken onder leiding van onze ervaren advocaten.

Worden uw facturen zonder reden niet of niet volledig betaald? En kost het u te veel tijd en energie om achter uw geld aan te moeten gaan? Geef uw openstaande en onbetwiste vordering(en) dan uit handen aan Bonnier incasso. Op die manier wordt u ontzorgd en houdt u uw handen vrij voor de leukere aspecten van het ondernemen!

 

Buitengerechtelijke incasso

Volledige betaling

Ons uitgangspunt is dat uw debiteur de kosten van onze werkzaamheden betaalt. Betaalt uw debiteur de hele vordering (hoofdsom, incassokosten en rente) dan keren wij aan u de hoofdsom uit. Onze incassowerkzaamheden worden dan vergoed met de door uw debiteur betaalde incassokosten en rente. Incasso kost u in dit geval dus helemaal niets!

Gedeeltelijke betaling

Als uw debiteur ten gevolge van onze incassowerkzaamheden de vordering (hoofdsom, incassokosten en rente) gedeeltelijk betaalt en u laat het daarbij, dan rekenen wij met u af volgens de staffel:

 • 10 % over de eerste ontvangen € 10.000,=

 • 8% over het meerdere tot € 50.000,=

 • 4% over het meerdere tot € 100.000,=

 • 2% over het meerdere

Daarnaast brengen wij u in geval van gedeeltelijke betaling van de totaalvordering in rekening een bijdrage in de dossierkosten van € 50,- exclusief BTW. In geen geval zal meer in rekening worden gebracht dan 10% van de hoofdsom, te vermeerderen met de bijdrage in dossierkosten.

Geen betaling

Betaalt uw debiteur onverhoopt helemaal niets, dan berekenen wij u geen vergoeding voor onze verrichte incassowerkzaamheden. Wel wordt aan u een bijdrage in de dossierkosten in rekening gebracht van € 50,- exclusief BTW.

 


Gerechtelijke incasso

Blijft ondanks onze werkzaamheden betaling van de onbetwiste vordering uit, dan gaan wij samen met u kijken of tussenkomst van de rechter wenselijk is. Ons uitgangspunt daarbij blijft dat uw debiteur de kosten betaalt. Voor onze procedurele werkzaamheden brengen wij u dus niets in rekening. Wel rekenen wij een kilometervergoeding als de rechter – waar dan ook in Nederland – een zitting heeft gelast waar wij bij aanwezig moeten zijn.

Het komt helaas voor dat de debiteur in de procedure ineens wél met een inhoudelijk verweer komt. Dan is de zaak in technische zin geen incassozaak meer, maar een procedure op tegenspraak. In dat geval mogen wij van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) niet meer werken op basis van no cure, no pay. Wij zullen in dat geval onze procedurele werkzaamheden uiteraard voortzetten, maar dan tegen een gereduceerd uurtarief van € 150,= exclusief BTW en 7% kantoorkosten.

Klik hier voor onze incassovoorwaarden


Wat doet Bonnier incasso voor u?

 • het versturen van schriftelijke aanmaningen;

 • het telefonisch benaderen van uw debiteur;

 • bemiddelen in het treffen van een eventuele betalingsregeling;

 • het toezien op nakoming van de eventuele betalingsregeling;

 • het opstellen van een (incasso)dagvaarding en het voeren van een procedure bij de bevoegde rechter binnen Nederland;

 • tenuitvoerlegging van het vonnis door tussenkomst van de deurwaarder;

       Ook kunnen wij na overleg op uw verzoek de volgende werkzaamheden voor u verrichten:

 • het laten doen van een onderzoek naar de verhaalsmogelijkheden van uw debiteur;

 • veiligstellen van verhaalsmogelijkheden door het laten leggen van conservatoir beslag op vermogen van uw debiteur;

 • het aanvragen van het faillissement van uw debiteur.

 


Opstellen en toezenden van de ‘14 dagen-brief’

Om aanspraak te kunnen maken op buitengerechtelijke kosten bent u wettelijk verplicht uw debiteur minimaal één kosteloze aanmaning te sturen. Het is van groot belang dat deze aanmaning voldoet aan de wettelijke voorwaarden:

 • geef uw debiteur een termijn van (minimaal) 14 dagen om alsnog zonder verdere kosten te betalen;

 • vermeld het bedrag van de wettelijke, maximale incassokosten die u in rekening zult brengen bij niet betalen (zie voor berekening tabel hierna);

 • Als u niet btw-plichtig bent, vermeld dan dat u de btw niet kunt verrekenen en dat de incassokosten met 21% verhoogd zullen worden;

 • Als u meerdere openstaande facturen of termijnbedragen te vorderen heeft op dezelfde debiteur, dient u deze bij elkaar op te tellen en over het totaalbedrag de incassokosten te berekenen;

 • de ‘14 dagen-brief’ is niet noodzakelijk bij debiteuren die een bedrijf voeren; wel bij consumenten!

U kunt deze ’14 dagen-brief’ natuurlijk zelf opstellen en versturen. Echter, Bonnier incasso biedt u de mogelijkheid om –vooruitlopend op een eventueel incassotraject- tegen eenmalige betaling van € 25,- exclusief BTW deze ’14 dagen-brief’ op ons briefpapier te laten versturen.

 

Staffel buitengerechtelijke incassokosten

De door uw debiteur verschuldigde incassoprovisie bestaat –als er niets afwijkends is afgesproken- uit een percentage van de hoofdsom op basis van de volgende wettelijk bepaalde ‘staffel buitengerechtelijke incassokosten’:

Tot

2.500,00

15%, met een minimum van € 40,00

over het meerdere tot

5.000,00

10%

over het meerdere tot

10.000,00

5%

over het meerdere t/m

200.000,00

1%

over het meerdere

 

0,5%, met een maximum van € 6.775,00

 

Deze bedragen gelden als maximale vergoeding als de debiteur niet handelt in het kader van beroep of bedrijf.