Sinds kort wordt digitale rechtspraak aangeboden door de zogenaamde eKantonrechter. De procedure is laagdrempelig, relatief snel en leidt tot een heus vonnis dat door de deurwaarder ten uitvoer kan worden gelegd. Kortom, een interessante wijze van geschillenbeslechting voor consument en MKB. Zoals bij alles, is er ook een aantal kanttekeningen te plaatsen.

De eKantonrechter is geen marketingnaam van een obscuur bedrijf dat geld verdient aan geschillenbeslechting. Het gaat om echte rechtspraak door de kantonrechter, waarbij de procedure digitaal wordt gevoerd. De eisende partij dient zijn vordering in via de website van de eKantonrechter en de gedaagde partij voert via de website verweer. De eKantonrechter organiseert een mondelinge behandeling (partijen kunnen daar ook van afzien) en doet schriftelijk uitspraak in een vonnis.

Er gelden een aantal bijzondere regels. Allereerst dienen beide partijen samen te kiezen voor digitale rechtspraak. Als een van partijen dus niet mee wil doen, dan houdt het op. Alleen geschillen tot een bedrag van 25.000 euro kunnen worden voorgelegd en het geschil dient ‘ter vrije beslechting door partijen’ te staan. Dat laatste betekent dat geschillen waarvoor de wetgever een bijzondere rechtsgang heeft voorgeschreven (bijvoorbeeld familierecht en echtscheidingen) niet aan de eKantonrechter kunnen worden voorgelegd. Bovendien moeten beide partijen afzien van hoger beroep.

De kantonrechter is niet gebonden aan de wettelijke regels omtrent bewijslevering. Dat betekent dat de eKantonrechter een grote ruimte heeft om op basis van de aangeleverde stukken tot een beslissing te komen. En daarin schuilt een potentieel gevaar voor degene die niet goed kan beoordelen wat nu precies zijn rechtspositie is en hoe hij daar mee om moet gaan. Als doe-het-zelver bestaat de kans dat u de procedure verliest, terwijl dat niet had gehoeven. U kunt dan geen kant meer op.

Hoe dit gevaar te onderkennen en te voorkomen en toch te profiteren van de voordelen van de eKantonrechter? Neem van te voren contact op met uw advocaat en laat u adviseren over uw keuze. Voor de MKB’er staat daarbij de mogelijkheid open om via de inlogcode van uw advocaat op de eKantonrechter in te loggen. Buiten de advocaat om kan dat alleen met eHerkenning, dat pas deze zomer wordt verstrekt.

Wilt u meer weten? Op www.rechtspraak.nl is de verwijzing naar de eKantonrechter te vinden.
Natuurlijk kunt u voor advies ook altijd contact opnemen met ons kantoor.