De arbeidsrelatie en sociale media

Onlangs speelde een interessante zaak bij de kantonrechter in Assen waarbij een werkgever de arbeidsovereenkomst met een ziekgemelde werkneemster als beëindigd beschouwde, omdat op haar Facebookpagina het bericht “Heeft ontslag genomen bij werkgever” was geplaatst. Toen de werkgever op dit bericht werd geattendeerd, greep hij deze boodschap aan om de werkneemster een eindafrekening te sturen en het loon dat na de plaatsingsdatum was betaald van haar terug te vorderen. De werkgever stelde dat met het bericht op Facebook de arbeidsovereenkomst tussen partijen was geëindigd.

Een ontslag via Facebook dus? Nee. Deze wel zeer voortvarende werkwijze van de werkgever werd door de rechter terug gefloten. Het bericht op Facebook werd niet als een aan de werkgever gerichte boodschap gekwalificeerd en de werkneemster was dan ook nog ‘gewoon’ in dienst.

Hoewel het in deze zaak dus goed afliep voor de werkneemster, laat dit voorbeeld wel zien dat je als werknemer moet uitkijken met het gebruik van sociale media als het op de relatie met de werkgever aankomt. Een kort berichtje op sociale media kan tot een serieuze deuk in – of zelfs beëindiging van – de relatie tussen partijen leiden. Ondanks het feit het bij een ieder wel bekend is dat ook de werkgever op Facebook, Twitter en LinkedIn actief is, zijn er in de jurisprudentie verschillende uitspraken te vinden waarin door de kantonrechter wordt geoordeeld dat, nadat de werknemer zich op sociale media beledigend of bedreigend had uitgelaten over zijn werkgever, door de werkgever terecht op een einde van de arbeidsrelatie was aangestuurd. Ook in mijn eigen arbeidsrechtspraktijk zie ik dat het gebruik van sociale media regelmatig tot geschillen tussen werkgever en werknemer leidt.

Maar niet alleen in het kader van ontslag spelen sociale media een steeds prominentere rol in de arbeidsrelatie tussen werkgever en werknemer. Zo worden bij sollicitaties in de regel eerst sociale media gecheckt om te zien of een potentiële werknemer niet toevallig wekelijks laveloos op foto’s staat afgebeeld of dat deze bij racistische opmerkingen van zijn vrienden telkens “een duimpje” geeft. Het beeld dat op sociale media wordt neergezet, speelt vanzelfsprekend mee bij de afweging om een arbeidsrelatie aan te gaan. Als werknemer moet je hier dus rekening mee houden.

Ook na afloop van de arbeidsrelatie kan het gebruik van sociale media leiden tot hoog oplopende geschillen. Zo moet de werknemer van een assurantiekantoor die besluit om voor zichzelf te beginnen en via sociale media aan klanten van zijn voormalige werkgever kenbaar maakt dat ze nu ook bij hem terecht kunnen er op beducht zijn dat hij op het relatiebeding uit de arbeidsovereenkomst wordt aangesproken. Naast dat dit onrechtmatig is, is de werknemer mogelijk tevens een fikse boete aan de werkgever verschuldigd als dit in de arbeidsovereenkomst is opgenomen.

Ten slotte moet de zieke werknemer uitkijken met wat hij op sociale media plaatst. Zo kon een foto op Facebook van een zieke werknemer vanaf zijn vakantieadres niet op een ‘like’ van zijn werkgever rekenen. Deze werknemer had zich namelijk dezelfde dag nog afgemeld voor een afspraak bij de bedrijfsarts wegens ziekte. De kantonrechter was het met de werkgever eens dat dit niet door beugel kon en wees de door de werkgever verzochte ontbinding van de arbeidsovereenkomst dan ook toe.

Al met al dient met de nodige zorg met elkaar om te worden gegaan binnen een arbeidsrelatie. Als uit sociale media blijkt dat afspraken niet worden nagekomen, het vertrouwen van een partij wordt geschonden of er ronduit wordt beledigd, dan komt de relatie tussen werkgever en werknemer onder druk te staan en kan zelfs een rechtsgeldige beëindiging van die relatie volgen. Het is aan de werknemer om zich hier bewust van te zijn. Voor de werkgever is het van belang om een dergelijk voorval in het juiste arbeidsrechtelijke perspectief te plaatsen en de zwaarte van een eventuele sanctie hierbij aan te laten sluiten.

De auteur van dit stuk, mr. Rutger Jacobs, is advocaat bij Bonnier Advocaten en specialiseert zich in o.a. het arbeidsrecht.

Heeft u vragen over het gebruik van sociale media en eventuele gevolgen daarvan voor de arbeidsrelatie? Neemt u dan gerust contact met ons op.