Mr. G. (Gijs) Emons

Advocaat

Gijs studeerde Nederlands recht aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en is in 2005 beëdigd als advocaat.

Gijs is gespecialiseerd in het personen- en familierecht (waaronder echtscheidingen en gezag- en omgangszaken), jeugdrecht en (jeugd)strafrecht.

Naast zijn juridische kennis waarderen zijn cliënten hem vooral om zijn efficiënte manier van werken, oplossingsgerichtheid en de prettige persoonlijke omgang. Hij zet uw persoonlijke wensen centraal en gaat natuurlijk altijd voor het optimale resultaat.

Vanwege zijn specialistische kennis van het jeugdrecht behartigt Gijs – op verzoek van de rechtbank – regelmatig de belangen van kinderen en wordt hij in strafzaken aangesteld om minderjarigen bij te staan. Naast jeugdstrafzaken behandelt Gijs veelvuldig strafzaken voor volwassenen.

Gijs staat verder veelvuldig cliënten bij die het slachtoffer zijn geworden van geweldsmisdrijven of seksueel geweld en is lid van specialisatievereniging LANGZS.
Als iemand slachtoffer is geworden van een dergelijke gebeurtenis dan heeft dat vaak een blijvend grote impact op zijn of haar leven maar ook op dat van hun naasten. De juiste ondersteuning is van belang om het leven weer op te kunnen gaan pakken.

Slachtoffers (en hun naasten) krijgen gevraagd en ongevraagd te maken met juridische procedures die veel van ze vragen. Gespecialiseerde kennis en aandacht voor de bijzondere (veelal kwetsbare) positie waarin slachtoffers zich bevinden, en kennis van de mogelijkheden om geleden schade vergoed te krijgen is van groot belang voor het verloop van het proces en de uitkomst daarvan.

In de wet is vastgelegd dat slachtoffers van een ernstig geweldsmisdrijf of een zedendelict recht hebben op kosteloze bijstand van een gespecialiseerde advocaat. Deze regeling geldt ook voor nabestaanden van een om het leven gekomen slachtoffer. Bent u of is een van uw naasten slachtoffer geworden en wilt u uw (materiële en immateriële) schade vergoed zien, neem dan contact op. In een eerste vrijblijvend gesprek worden de mogelijkheden met u besproken.