6 schijnconstructies die u snel moet aanpakken


Schijnconstructies worden aangepakt. Welke constructies moet u zo snel mogelijk gaan aanpassen? 6 voorbeelden op een rijtje.

Werkgevers hebben allerlei slimme manieren om bijvoorbeeld geen loonheffing te betalen of kunnen ze CAO-afspraken omzeilen. Veel van deze constructies waarop u mensen inhuurt, worden binnenkort aangepakt. Deze manieren van werken zijn immers niet goed voor de portemonnee van de overheid en ongunstig voor de arbeidspositie van sommige personeelsleden, stelt het kabinet.

Als het aan het Asscher ligt, komt daar zo snel mogelijk verandering in. De wet tegenschijnconstructies wordt dit jaar aan de Tweede Kamer wordt voorgelegd. Deze schijnconstructies wil het kabinet als eerste aanpakken:

Schijnzelfstandigheid

Een medewerker werkt als zelfstandig ondernemer, maar de feiten en arbeidsomstandigheden laten zien dat hij eigenlijk op dezelfde manier werkt als een medewerker in loondienst. In die situatie is er sprake van schijnzelfstandigheid.

Werkgevers maken gebruik van deze constructie om loonheffing te vermijden en om geen premies voor werknemersverzekeringen te hoeven afdragen. Schijnzelfstandigheid zou in allerlei sectoren voorkomen, maar extra vaak in de transportsector.

Ontduiking minimumloon

Sommige werkgevers laten hun medewerkers extreem veel uren maken om het minimumloon uitbetaald te krijgen, maar doen alsof zij zich aan de arbeidsvoorwaarden en –tijden houden. Zo kunnen ze het wettelijk vastgesteld minimumloon ontduiken.

Volgens de Inspectie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid durven kwetsbare werknemers hierover niet te klagen, uit angst hun werk kwijt te raken. In rechtszaken zouden deze medewerkers bovendien niet willen getuigen, omdat zij hun loon vaak pas achteraf krijgen.

Misbruik premieafdracht

Werkgevers die personeelsleden inschrijven in het buitenland terwijl deze medewerkers in Nederland werken, hoeven zo soms minder sociale premies af te dragen.
Normaal gesproken worden de premies voor sociale verzekeringen afgedragen in het land waar de medewerker aan het werk is. In sommige gevallen ligt dat anders. Wanneer een personeelslid bijvoorbeeld in Nederland gedetacheerd wordt door een werkgever in het buitenland, worden de premies afgedragen in het land waar de werkgever gevestigd is. Sommige bedrijven maken daar misbruik van door in een ander land een zogeheten ‘postbusfirma’ te beginnen.

Gefingeerde dienstverbanden

Bij een gefingeerd dienstverband spannen meerdere partijen samen. Medewerkers worden opgenomen in de personeelsadministratie, krijgen loonstroken en worden op dezelfde manier uitbetaald als de overige personeelsleden. Daarna neemt de medewerker zijn loon van zijn bankrekening op en geeft het vervolgens contant terug aan de werkgever.

Op die manier kan een werknemer een arbeidsverleden opbouwen om bijvoorbeeld een hypotheek te kunnen afsluiten. Ook is het een constructie om toch loon te ontvangen wanneer daarop beslag gelegd is.

Migratieconstructies

Binnen de Europese Unie mogen werknemers overal werken. Maar voor werknemers van buiten de EU ligt dat anders. Zij moeten de juiste papieren en vergunningen hebben om in Nederland aan de slag te mogen. Voorbeelden daarvan zijn een verblijfsvergunning of een tewerkstellingsvergunning.

Werknemers uit het buitenland die niet de juiste papieren hebben, maar wel in Nederland willen werken, maken soms misbruik van migratieconstructies. Samen met hun werkgever wekken ze op papier de schijn dat alle vergunningen in orde zijn. Een voorbeeld is de werkgever die aangeeft te gaan werken met een personeelslid uit het buitenland, maar in werkelijkheid geen loon uitbetaalt. Het kan ook zijn dat er in werkelijkheid geen werkzaamheden verricht worden.

Volgens het kabinet kunnen dit soort situaties onder andere leiden tot mensenhandel, oneerlijke concurrentie en uitbuiting.

Bron:PW de Gids

Naar Boven